skolenie bozp opp

Akreditované školiace stredisko

Sme oprávnený na výchovu a vzdelávanie v oblasti ochrany práce Národným inšpektorátom práce a Ministerstvom životného prostredia SR, máme udelenú akreditácu na realizáciu kurzov Ministerstva školstva, vedy a výskumu a športy a Ministerstvom zdravotníctva a sme opravnený Ministerstvom vnútra SR, Prezídiom Hasičského a záchranného zboru na vykonávanie odbornej Prípravy.
Okrem elearningových školení ponúkáme množstvo iných školení, seminárov a odborných príprav.

Zistiť viac

Odborné služby

Naša spoločnosť ponúka outsourcing množstva služieb pre Vašu organizáciu. Medzi tieto služby patrí napr. bezpočenostnotechnická služba, pracovná zdravotná služba, ochrana pred požiarmi, koordinácia bezpečnosti na stavenisku a mnoho ďalších. Kompletnú ponuku služieb si môžete pozrieť na odkaze nižšie.

Ponúkané služby
bozp technik
oopp

OOPP, potlač na mieru

Pre Vašu spoločnosť vieme zabezpečiť poradenstvo ohľadom osobných ochranných pracovných pomôcok (OOPP) a následný predaj certifikovaných produktov.
V prípade ak máte záujem aj o tlač nálepiek, potlač na mieru na rôzne oblečenie, poslúži Vám náš Bozposhop a Bozpotlač.

zistiť viac

…a mnoho ďalších!

A poskytujeme aj mnoho ďalších služieb a činností. Ak náhodou neviete nájsť Vami požadovanú službu, neváhajte nás kontatovať. Kompletnú ponuku nájdete na odkaze nižšie.

WWW.BOZ.sk