Akreditované školiace stredisko

Sme oprávnení na výchovu a vzdelávanie v oblasti ochrany práce Národným inšpektorátom práce a Ministerstvom životného prostredia SR, máme udelenú akreditácu na realizáciu kurzov Ministerstva školstva, vedy a výskumu a športy a Ministerstvom zdravotníctva a sme oprávnení Ministerstvom vnútra SR, Prezídiom Hasičského a záchranného zboru na vykonávanie odbornej Prípravy.

Okrem elearningových školení ponúkáme množstvo iných školení, seminárov a odborných príprav.

Zistiť viac

Odborné služby

Naša spoločnosť ponúka outsourcing množstva služieb pre Vašu organizáciu. Medzi tieto služby patrí napr. bezpočenostnotechnická služba, pracovná zdravotná služba, ochrana pred požiarmi, koordinácia bezpečnosti na stavenisku a mnoho ďalších. Kompletnú ponuku služieb si môžete pozrieť na odkaze nižšie.

Ponúkané služby
bozp technik
oopp

OOPP, potlač na mieru

Pre Vašu spoločnosť vieme zabezpečiť poradenstvo ohľadom osobných ochranných pracovných pomôcok (OOPP) a následný predaj certifikovaných produktov.
V prípade, ak máte záujem aj o tlač nálepiek, potlač na mieru na rôzne oblečenie, poslúži Vám náš Bozposhop a Bozpotlač.

zistiť viac

Softvér pre odborníkov

Dlhoročne vyvíjame softvér v oblasti ochrany práce, ktorým sa Vám snažíme šetriť čas. Voláme ho eboz.
Eboz obsahuje pravidelne aktualizované oblasti BOZP, OPP, CO, PZS, OŽP a KOO, o ktoré sa stará tím odborníkov s dlhoročnou praxou. Takisto v ňom nájdeye moduly ako napr.: Evidencia školení, Evidencia výkonov, Posudzovanie rizík, Evidencia VTZ/PZ a ďalšie.

Zistiť viac

Predstavujeme sa Vám:

…a mnoho ďalších!

A poskytujeme aj mnoho ďalších služieb a činností. Ak náhodou neviete nájsť Vami požadovanú službu, neváhajte nás kontatovať. Kompletnú ponuku nájdete na odkaze nižšie.

WWW.BOZ.sk