Ako prebieha proces spustenia elearningu?

Otázky a odpovede z legislatívy

Školenia z oblasti bezpečnosti práce a požiarnej ochrany sú zo zákona povinné pre všetkých zamestnancov, bez ohľadu na to, či pracujú na trvalý/skrátený pracovný pomer alebo dohodu (brigádnici).

  • Záznamové knihy musia byť evidované (vedené) v schválenom školiacom stredisku.
  • Záznamová kniha musí byť aktuálna v súlade s platnou legislatívou, za čo je zodpovedná Oprávnená právnická osoba, ktorá má vydané Oprávnenie na Výchovu a Vzdelávanie zamestnancov formou elearningu.

Áno, Národný inšpektorát práce SR na základe spracovaného projektu vydáva osobitné Oprávnenie na Výchovu a Vzdelávanie zamestnancov a vedúcich zamestnancov v oblasti BOZP formou elearningu, ktoré každý prevádzkovateľ/školiace stredisko musí vlastniť.

Nie, ale prevádzkovateľ je povinný spracovať elearningový kurz tak, aby boli splnené všetky náležitosti Zák. NR SR č. 314/2001 Z.z. a Vyhlášky 121/2002 Z.z.

Áno, spoločnosť BOZPO, s.r.o. vlastní Oprávnenie na Výchovu a Vzdelávanie (č. VVZ-0478/07-01.1) aj formou elearningu. Takisto Vás ubezpečujeme, že náš elearning spĺňa všetky náležitosti, ktoré sú potrebné.

Technické otázky

Každý účastník kurzu si môže zvoliť svoje vlastné tempo. V prípade, že účastník nemôže z časových dôvodov kurz dokončiť, cez tlačidlo „Ukončiť aktivitu“ si daný elearningový kurz uloží a môže sa k nemu hocikedy vrátiť. Minimálny časový limit pre jednotlivé stránky kurzu je 5 sekúnd.

Áno, ak potrebujete poradiť s ovládaním aplikácie alebo s inými technickými otázkami, existuje viac spôsobov. V aplikácii je možnosť kontaktovať nás pomocou live-chatu. Takisto nás môžete kontaktovať na elearning@boz.sk, prípadne priamo referentov elearningu v záložke kontakty.

Pre účely vzdelávania elearningovou formou spracúvame osobné údaje v zmysle Zákona o ochrane osobných údajov č. 18/2018 Z.z.. Spracúvané údaje pre vzdelávanie elearningovou formou: meno, priezvisko, titul, emailová adresa, podpis, mesto (v ktorom sa vykonáva školenie), pracovné zaradenie, názov zamestnávateľa, ip adresa, cookies. Môžete si prezrieť aj dokument o GDPR.