Ako prebieha proces spustenia elearningu?

Otázky a odpovede z legislatívy

Školenia z oblasti bezpečnosti práce a požiarnej ochrany sú zo zákona povinné pre všetkých zamestnancov, bez ohľadu na to, či pracujú na trvalý/skrátený pracovný pomer alebo dohodu (brigádnici).

  • Záznamové knihy musia byť evidované (vedené) v schválenom školiacom stredisku.
  • Záznamová kniha musí byť aktuálna v súlade s platnou legislatívou, za čo je zodpovedná Oprávnená právnická osoba, ktorá má vydané Oprávnenie na Výchovu a Vzdelávanie zamestnancov formou elearningu.

Áno, Národný inšpektorát práce SR na základe spracovaného projektu vydáva osobitné Oprávnenie na Výchovu a Vzdelávanie zamestnancov a vedúcich zamestnancov v oblasti BOZP formou elearningu, ktoré každý prevádzkovateľ/školiace stredisko musí vlastniť.

Nie, ale prevádzkovateľ je povinný spracovať elearningový kurz tak, aby boli splnené všetky náležitosti Zák. NR SR č. 314/2001 Z.z. a Vyhlášky 121/2002 Z.z.

Áno, spoločnosť BOZPO, s.r.o. vlastní Oprávnenie na Výchovu a Vzdelávanie (č. VVZ-0478/07-01.1) aj formou elearningu. Takisto Vás ubezpečujeme, že náš elearning spĺňa všetky náležitosti, ktoré sú potrebné.

Technické otázky

Každý účastník kurzu si môže zvoliť svoje vlastné tempo. V prípade, že účastník nemôže z časových dôvodov kurz dokončiť, cez tlačidlo „Ukončiť aktivitu“ si daný elearningový kurz uloží a môže sa k nemu hocikedy vrátiť. Minimálny časový limit pre jednotlivé stránky kurzu je 5 sekúnd.

Áno, ak potrebujete poradiť s ovládaním aplikácie alebo s inými technickými otázkami, existuje viac spôsobov. V aplikácii je možnosť kontaktovať nás pomocou live-chatu. Takisto nás môžete kontaktovať na elearning@boz.sk, prípadne priamo referentov elearningu v záložke kontakty.

Pre účely vzdelávania elearningovou formou spracúvame osobné údaje v zmysle Zákona o ochrane osobných údajov č. 18/2018 Z.z.. Spracúvané údaje pre vzdelávanie elearningovou formou: meno, priezvisko, titul, emailová adresa, podpis, mesto (v ktorom sa vykonáva školenie), pracovné zaradenie, názov zamestnávateľa, ip adresa, cookies. Môžete si prezrieť aj dokument o GDPR.

Demo ukážka jedného z našich školení

Aby ste mali aspoň malú predstavu ako naše školenia vyzerajú, nižšie sa nachádza demo ukážka. Konkrétne je to malá časť zo školenia Ergonómia pri práci so zobrazovacími jednotkami. Samozrejme, v prípade vyžiadania demo prístupu k cenovej ponuke Vám pridelíme školenia, ktoré sa Vám zobrazia už priamo na našom vzdelávacom portály a uvidíte ich v plnej verzii ako všetci používatelia a zamestnanci.