Akreditované školiace stredisko

Spoločnosť BOZPO, s.r.o. je oprávnenou organizáciou MPSVaR SR a NIP na vykonávanie výchovy a vzdelávania v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.
Školiace stredisko vykonáva a zabezpečuje kurzy, semináre a odborné prípravy.

Zistiť viac o prezenčných školeniach

Malá ukážka našich školení

Chceli by ste vidieť, ako to vyzerá na našich školeniach? Nižšie je ukážka pár školení, ktoré poskytujeme.