Koho kontaktovať?

poslať email

Michaela Zderková

referent elearningu
+421 915 791 709
michaela.zderkova@boz.sk
poslať email
poslať email

Mgr. Andrea Rybnikárová

referent elearningu
+421 940 418 060
andrea.rybnikarova@boz.sk

poslať email
poslať email

Mgr. Milan Chovanec

obchodný zástupca
+421 948 066 300
milan.chovanec@boz.sk
poslať email