Elearningové školenia:

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

pre vedúcich a ostatných zamestnancov. Jazykové mutácie: SK, EN, UA

Cieľom školenia BOZP je informovať zamestnancov o témach týkajúcich sa základných zásad a pokynov z hľadiska bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

Ochrana pred požiarmi

pre vedúcich a ostatných zamestnancov. Jazykové mutácie: SK, EN, UA
Cieľom školenia OPP je oboznámenie sa so všeobecnými požiadavkami ochrany pred požiarmi, o nebezpečenstve vzniku požiaru a povinnostiach zamestnancov/vedúcich zamestnancov pri vzniku požiaru.

Školenie vodičov motorových vozidiel

vodičov referentov a vodičov z povolania.
Jazykové mutácie: SK, EN, UA

Cieľom školenia je oboznámenie o právach a povinnostiach vodiča a cestnej premávky. Takisto obsahuje odporúčania pre bezpečnú jazdu a postup pri jednotlivých udalostiach cestnej premávky.

Práca s chemickými faktormi

Jazykové mutácie: SK
Školenie práca s chemickými faktormi Vás oboznámi s vlastnosťami, rizikami a správnym zaobchádzaním s chemickými faktormi. Takisto budete informovaný o povinnostiach zamestnávateľa pri činnostiach, kde sa chemické faktory nachádzajú.

Školenie civilnej ochrany

Jazykové mutácie: SK, EN

V školení civilnej ochrany sa dozviete, čo civilná ochrana je, aké má úlohy a postupy pri odstraňovaní následkov mimoriadnych udalostí.

Zobrazovacie jednotky a ergonómia

Jazykové mutácie: SK
Školenie ergonómie pri práci so zobrazovacími jednotkami Vás naučí správnym zásadam v práci, pravidelných cvičeniach a mnoho ďalšieho, aby Váš pracovný život nebol sprevádzaný bolesťami spôsobenými nesprávnymi návykmi.

Poskytovanie prvej pomoci*

*Nenahrádza 8 hodinové školenie prvej pomoci.Jazykové mutácie: SK

Oboznamovanie o témach týkajúcich sa základných zásad a pokynov z hľadiska poskytovania prvej pomoci.
Nenahrádza 8 hodinový kurz z poskytovania prvej pomoci, ktorý má aj praktickú časť

Školenie motorových vozíkov*

*Je potrebné absolvovať aj praktickú časť. Jazykové mutácie: SK

Cieľom  výchovy a vzdelávania je poskytnúť účastníkom VaVZD teoretické vedomosti potrebné k získaniu  odbornej spôsobilosti na bezpečnú obsluhu motorových  vozíkov.

Bezpečnostní technici*

*V kombinácii s prezenčnou formou výučby.
Jazykové mutácie: SK

Vďaka tomuto školeniu je možné získať osvedčenie o odbornej spôsobilosti bezpečnostného technika na základe vykonanej skúšky u nás, ako osoby oprávnenej na výchovu a vzdelávanie.

GDPR
Ochrana osobných údajov

Jazykové mutácie: SK

Cieľom kurzu je poskytnutie základných informácií účastníkom o najvýznamnejších zmenách, ktoré GDPR prináša do ochrany osobných údajov.

Zistiť viac

Kybernetická bezpečnosť pre dig.
služby/verejný sektor

Jazykové mutácie: SK

Cieľom kurzu je poskytnutie základných informácií účastníkom o bezpečnostných opatreniach, ktoré treba dodržiavať v online svete. Obsahuje praktické informácie ako odhaliť podvodné emaily, kódy, vírusy a načo si dať pozor na sociálnych sieťach a internete.

Zistiť viac

Zástupca zamestnancov
pre BOZP

Jazykové mutácie: SK

Cieľom tejto aktivity je oboznámenie sa s právami, povinnosťami i činnosťami zástupcu zamestnancov pre bezpečnosť. Dozvieme sa, akými vlastnosťami by mal disponovať, čo sú jeho úlohy, čo sa od neho očakáva, čo mu umožňuje zákon.

Ako chrániť seba a zamestnancov pred koronavírusom

Jazykové mutácie: SK

Cieľom školenia je oboznámiť o problematike koronavírusu a jednotlivých krokoch k zníženiu pravdepodobnosti nákazy. Takisto sú spomenuté ďalšie odporúčania a kroky pri prípadnej karanténe (príp. nákaze). Spolu to dokážeme!

Školenie práce
z domu
(Home Office)

Jazykové mutácie: SK, EN

Cieľom tohto školenia je informovať zamestnancov
o témach týkajúcich sa práce z domu, základných zásadách
a pokynov z hľadiska bezpečnosti práce. Obsahuje tipy a triky ako efektívne pracovať z domu.

Práca vo výškach
a nad voľnou hĺbkou*

*Nenahrádza praktické školenie.
Jazykové mutácie: SK

Cieľom tohto školenia je oboznámiť sa s problematikou práce vo výškach a ďalšie témy ako kolektívne zabezpečenie, osobné ochranné pracovné pomôcky pri prácach vo výškach a ďalšie.

Vstupná inštruktáž na stavenisko

Jazykové mutácie: SK

Cieľom tohto oboznámenia je informovať osoby o nebezpečenstvách, ohrozeniach, rizikách na stavenisku a témach týkajúcich sa základných zásad a pokynov z hľadiska BOZP

Školenie pilčíkov*

*Je potrebné absolvovať aj praktickú časť. Jazykové mutácie: SK

Cieľom tohto školenia je oboznámiť účastníkov vzdelávania so zásadami bezpečnej obsluhy ručnej motorovej reťazovej píly pri ťažbe dreva a innej činnosti.

Stavebné stroje*

*V kombinácií s prezenčnou formou výučby

Cieľom výchovy a vzdelávania je poskytnúť účastníkom vedomosti zo všeobecných požiadaviek na obsluhu stavebných strojov a aktuálne poznatky z BOZP pri obsluhe stavebných strojov a zariadení.

Zaujala Vás naša ponuka školení?

Máte záujem o cenovú ponuku ušitú na mieru práve pre Vašu spoločnosť? Takúto nezáväznú ponuku Vám radi pripravíme bezplatne.

Nezáväzná cenová ponuka
bozp technici

Máte aj vlastné interné školenia? Kontaktujte nás!

V prípade, že máte záujem o zapracovanie vlastných školení do nášho elearningového systému a mať celé firemné vzdelávanie na jednom mieste, neváhajte nás kontaktovať.

Kontaktujte nás

Nenašli ste školenie, ktoré ste hľadali?

Nevadí! Okrem elearningových školení ponúka spoločnosť BOZPO, s.r.o. aj množstvo prezenčných školení, ktoré zabezpečujú špičkoví školitelia z daných oblastí. V prípade potreby si ponuku takýchto školení môžete prezrieť na odkaze nižšie.

Akreditované školiace stredisko