Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

pre vedúcich a ostatných zamestnancov. Jazykové mutácie: SK, EN

Cieľom školenia BOZP je informovať zamestnancov o témach týkajúcich sa základných zásad a pokynov z hľadiska bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

Ochrana pred požiarmi

pre vedúcich a ostatných zamestnancov. Jazykové mutácie: SK, EN
Cieľom školenia OPP je oboznámenie sa so všeobecnými požiadavkami ochrany pred požiarmi, o nebezpečenstve vzniku požiaru a povinnostiach zamestnancov/vedúcich zamestnancov pri vzniku požiaru.

Školenie vodičov motorových vozidiel

(vodičov referentov a vodičov z povolania). Jazykové mutácie: SK, EN

Cieľom školenia je oboznámenie o právach a povinnostiach vodiča a cestnej premávky. Takisto obsahuje odporúčania pre bezpečnú jazdu a postup pri jednotlivých udalostiach cestnej premávky.

Práca s chemickými faktormi

Jazykové mutácie: SK
Školenie práca s chemickými faktormi Vás oboznámi s vlastnosťami, rizikami a správnym zaobchádzaním s chemickými faktormi. Takisto budete informovaný o povinnostiach zamestnávateľa pri činnostiach, kde sa chemické faktory nachádzajú.

Školenie civilnej ochrany

Jazykové mutácie: SK

V školení civilnej ochrany sa dozviete, čo civilná ochrana je, aké má úlohy a postupy pri odstraňovaní následkov mimoriadnych udalostí.

Zobrazovacie jednotky a ergonómia

Jazykové mutácie: SK
Školenie ergonómie pri práci so zobrazovacími jednotkami Vás naučí správnym zásadam v práci, pravidelných cvičeniach a mnoho ďalšieho, aby Váš pracovný život nebol sprevádzaný bolesťami spôsobenými nesprávnymi návykmi.

Poskytovanie prvej pomoci*

*Nenahrádza praktické školenie prvej pomoci. Jazykové mutácie: SK
Cieľom tohto školenia je informovať o témach týkajúcich sa základných zásad a pokynov z hľadiska poskytovania prvej pomoci.
Elearningové školenie nenahrádza legislatívne povinné, praktické školenie prvej pomoci.

Školenie motorových vozíkov*

*Je potrebné absolvovať aj praktickú časť. Jazykové mutácie: SK

Cieľom  výchovy a vzdelávania je poskytnúť účastníkom VaVZD teoretické vedomosti potrebné k získaniu  odbornej spôsobilosti na bezpečnú obsluhu motorových  vozíkov.

Bezpečnostní technici*

*Je potrebné absolvovať skúšku s komisou. Jazykové mutácie: SK

Vďaka tomuto školeniu je možné získať osvedčenie o odbornej spôsobilosti bezpečnostného technika na základe vykonanej skúšky u nás, ako osoby oprávnenej na výchovu a vzdelávanie.

Školenie pilčíkov*

*Je potrebné absolvovať aj praktickú časť. Jazykové mutácie: SK

Cieľom tohto školenia je oboznámiť účastníkov vzdelávania so zásadami bezpečnej obsluhy ručnej motorovej reťazovej píly pri ťažbe dreva a innej činnosti.

bozp technici

Máte aj vlastné interné školenia? Kontaktujte nás!

V prípade že máte záujem o zapracovanie vlastných školení do nášho elearningového systému a mať celé firemné vzdelávanie na jednom mieste, neváhajte nás kontaktovať.

Kontaktujte nás

Nenašli ste školenie, ktoré ste hľadali?

Nevadí! Okrem elearningových školení ponúka spoločnosť BOZPO, s.r.o. aj množstvo prezenčných školení, ktoré zabezpečujú špičkový školitelia z daných oblastí. V prípade potreby si ponuku takýchto školení môžete prezrieť na odkaze nižšie.

Prezrieť prezenčné školenia

Máte aj vlastné interné školenia? Kontaktujte nás!

V prípade že máte záujem o zapracovanie vlastných školení do nášho elearningového systému a mať celé elearningové vzdelávanie na jednom mieste, neváhajte nás kontaktovať.

Kontaktujte nás
bozp technici

Nenašli ste školenie, ktoré ste hľadali?

Nevadí! Okrem elearningových školení ponúka spoločnosť BOZPO, s.r.o. aj množstvo prezenčných školení, ktoré zabezpečujú špičkový školitelia z daných oblastí. V prípade potreby si ponuku takýchto školení môžete prezrieť na odkaze nižšie.

Prezrieť prezenčné školenia