Ukážka školenia

Aby ste mali aspoň malú predstavu ako naše školenia vyzerajú, nižšie sa nachádza demo ukážka. Konkrétne je to malá časť zo školenia „Ergonómia pri práci so zobrazovacími jednotkami“. Samozrejme, v prípade vyžiadania demo prístupu k cenovej ponuke Vám pridelíme školenia, ktoré sa Vám zobrazia už priamo na našom vzdelávacom portály a uvidíte ich v plnej verzii ako všetci používatelia a zamestnanci.
Z technického hladiska v našom LMS (Learning Management System – Systém na riadenie výučby) využívame primárne SCORM balíčky, kde je hlavný obsah školenia. Táto technológia je všeobecný štandard práve pre podobné vzdelávanie.

Ukážka videí v školeniach

Obsah školení je dotvorený aj krátkymi ukážkami, ktoré sa nachádzajú na nástenke daného školenia. Vo forme videí sa snažíme správne poukázať ako majú byť udržiavané únikové východy, správne pracovať s bremenami, elektrickými zariadeniami, ergonomickými pomôckami a mnoho ďalších.

Ukážky obrazovky elearningu

Nižšie sú zobrazené prihlasovacia obrazovka, hlavná nástenka a obrazovky školení. Obsah sa líši samozrejme od školenia a jednotlivého prispôsobenia danej organizácie.
bozp technici

Máte aj ďalšie otázky?

V prípade, že máte otázky, nejasnosti a dotazy, neváhajte nás kontaktovať. Alebo môžete zažiadať o nezáväznú cenovú ponuku, ktorú Vám zašleme na kontaktný email.

Nezáväzná cenová ponuka
Kontakty