Školenie vytvorené odborníkmi

Pri tvorbe tohoto školenia sme oslovili spoločnosť CEMS, s.r.o., ktorá už takmer 20 rokov poskytuje odborné školenia v oblasti kvality, manažmentu, informačnej bezpečnosti a mnoho ďalšieho. Spolu s našou spoločnosťou, BOZPO, s.r.o., sa podarilo vytvoriť školenie GDPR cez elearningové vzdelávanie, ktoré Vám pomôže získať znalosti v tejto oblasti s výsledným osvedčením o absolvovaní.

Čo všetko obsahuje školenie GDPR?

Pre koho je školenie vhodné?

Školenie je vhodné pre každého, kto pracuje s osobnými údajmi alebo s nimi prichádza do styku.

Aký je cieľ školenia?

Cieľom školenia je poskytnutie základných informácií účastníkom o najvýznamnejších zmenách, ktoré GDPR prináša do ochrany osobných údajov. Elearning obsahuje praktické informácie o GDPR - Nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 a jeho ekvivalent zákon 18/2018 Z.z., ktoré by mala poznať každá osoba, ktorá prichádza do styku s osobnými údajmi.

Ako dlho trvá školenie?

Doba trvania školenia je samozrejme individuálna, ale v prípade, že sa orientujete v problematike, je odhadovaný čas 1.5 hodiny. Školenie je je možné kedykoľvek prerušiť a vrátiť sa k nemu neskôr.

Čo je výstupom zo školenia?

Výstupom zo školenia je osvedčenie o absolvovaní školenia. Toto osvedčenie obsahuje všetky témy, ktoré školenie obsahovalo, meno účastníka, dátum a rozsah.

Cena školenia GDPR*

1650 € / užívateľ
  • 50% zľava z pôvodných 30€

*uvedená cena je bez DPH.

Chcete sa dozvedieť viac informácií?

V prípade, že máte záujem o školenie GDPR alebo aj iné školenia, môžete nás kontaktovať. Ak máte záujem o nezáväznú cenovú ponuku pre Vás alebo Vašu organizáciu, využite formulár pre nezáväznú cenovú ponuku.

Kontaktujte nás
Nezáväzná cenová ponuka