Školenie ponúkame v troch úrovniach

Školenie máme rozdelené do troch balíčkov, aby sme vyhoveli požiadavkám legislatívy.

Čo je izokyanát?

Izokyanát je chemická látka, ktorá sa prevažne nachádza ako jedna zložka chemickej látky.

Pre koho je toto školenie určené?

V zmysle nariadenia komisie EÚ 2020/1149 a novely zákona 355/2007 Z.z. je každý zamestnávateľ povinný zabezpečiť školenie pre prácu s diizokyanátmi.. Preškolený musí byť každý zamestnanec pracujúci s diizokyanátmi. Prechodné ustanovenie je platné do 23.08.2023, od 24.08.2023 musí mať zamestnávateľ zamestnancov preukázateľne oboznámených.

Čo je výstupom zo školenia?

Školenie zamestnancov pracujúcich s diizokyanátmi musí mať zamestnávateľ preukázateľne dokázané - výstupom z elearningu je prezenčná listina, ktorou je možné sa preukázať.

Ako často je potrebné preškolovať zamestnancov?

Školenie je 1 x za 5 rokov, resp. pri každej zmene.

Chcete sa dozvedieť viac informácií?

V prípade, že máte záujem aj o iné školenia, môžete nás kontaktovať. Ak máte záujem o nezáväznú cenovú ponuku pre Vás alebo Vašu organizáciu, využite formulár pre nezáväznú cenovú ponuku. Takisto vieme zabezpečiť prezenčné školenia podľa Vašich potrieb.

Kontaktujte nás
Nezáväzná cenová ponuka